Obec Makotřasy
Makotřasy

Obecní úřad Makotřasy

Makotřasy 11
273 54 Lidice

Úřední hodiny 

Po: 13,00 - 17,00                                              St: 13,00 - 17,00

Mimo úřední hodiny pouze předem sjednané schůzky

Provozní řád

Provozní řád multifunkčního hřiště obce Makotřasy

Provozovatelem multifunkčního hřiště je obec Makotřasy

Multifunkční hřiště bylo vybudováno v roce 2020 pro využití sportovními spolky v obci, pro volnočasové využití občany Makotřas, případně pro ostatní veřejnost.

Provoz a správa hřiště

 • Za plynulý provoz hřiště zodpovídá za obecní úřad p. Miloš Vacík, (tel: +420 739 094 036) a jako správce p. Karel Kočenda (tel: +420 605 789 447)
 • Provozní doba hřiště je od 8,00 do 22,00 hod.
 • Rezervaci lze zajistit prostřednictvím rezervačního systému, který je k dispozici na www.makotrasy.cz
 • Skupiny dětí do 18 let mohou hřiště využívat bezplatně, ale pouze za trvalého dozoru dospělé osoby s trvalým pobytem v obci, rezervace musí být zadána dozorující osobou v rezervačním systému.
 • Klíče od hřiště je možné vyzvednout a odevzdat po telefonické domluvě u správce hřiště, nebo u odpovědné osoby.
 • Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a dbát pokynů a upozornění správce hřiště, po celou dobu dbát bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku.
 • Vstup na hřiště je povolen pouze v čisté obuvi.
 • Vstupující osoby se zavazují udržovat pořádek v celém areálu hřiště a veškerý odpad budou vhazovat do odpadkového koše.
 • Uživatelé vstupují do areálu na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.
 • Vybíráním poplatků je pověřena referentka Obecního úřadu Makotřasy v úředních hodinách, platba musí být provedena předem.
 • V případně nepříznivých klimatických podmínek nebo z bezpečnostních, technických či organizačních důvodů může být rozhodnutím provozovatele, prostřednictvím správce, provoz omezen či zcela zrušen.
 • Uživatelé jsou povinni dodržovat pokyny správce a v případě jakéhokoliv porušení tohoto řádu, mohou být uživatelé správcem z užívání hřiště vyloučeni.

Provozní řád multifunkčního hřiště

Povrch tvoří Playrite MACHPLAY2 a lze na něm provozovat tyto sporty:

Tenis, florbal, volejbal, nohejbal, házenou, basketbal, badminton.

Pro tyto sportovní aktivity je povoleno používat veškeré typy tenisových a sálových bot. Je nutno udržovat hřiště v čistotě a před vstupem na hrací plochu si důkladně očistit obuv na vstupním koberci.

Na hřišti je zakázáno:

 • vstupovat na sportoviště v atletických tretrách s ocelovými hřeby, fotbalové obuvi a obuvi, která svým charakterem může poškodit sportovní povrch (fotbalové turfy),
 • manipulovat s ostrými předměty,
 • kouření a používat hřiště v podnapilém stavu,
 • používání žvýkaček, konzumace jídla a nápojů,
 • používat rozmrazující chemikálie a posypové soli, které svojí agresivitou mohou povrch trvale poškodit. Sníh a led odstraňovat pouze mechanickými prostředky k tomu určenými (škrabky s gumovými hranami, kartáče atd.).

Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé při provozování sportu. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.

Pokud se stane při sportovní činnosti jakékoliv poškození hřiště, je třeba tuto skutečnost ihned nahlásit správci hřiště a odpovědné osobě za obec Makotřasy.

Po ukončení sportovní činnosti celé hřiště zkontrolovat a uklidit.

Použité nástavce apod. uložit zpět do garáže a zamknout.

Provozní řád malého hřiště (fotbalového)

Hřiště je určeno výhradně pro malý fotbal a musí být udržováno v čistotě.

Na hřišti je zakázáno:

 • konzumace jídla a nápojů,
 • kouřit a používat hřiště v podnapilém stavu,
 • lézt po mantinelech a brankách a věšet se na sítě,
 • přemisťovat branky po hřišti a vynášet je ven z areálu,
 • provozovat na hřišti jiné činnosti, než pro které je hřiště určeno.
 • manipulovat s ostrými předměty, kamením, štěrkem apod.
 • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená.

Ceník:

Vstup na hřiště je zpoplatněn za hodinu provozu hřiště a to:

1. Individuální sporty (tenis, badminton) 

 • 50,- Kč/hodinu – osoby starší 18 let s trvalým pobytem v obci Makotřasy
 • 300,- Kč/hodinu – osoby starší 18 let bez trvalého pobytu v obci Makotřasy

2. Kolektivní sporty (odbíjená , fotbal, košíková, nohejbal, florbal)

 • 100,- Kč/hodinu – osoby starší 18 let s trvalým pobytem v obci Makotřasy
 • 300,- Kč/hodinu – osoby starší 18 let bez trvalého pobytu v obci Makotřasy

3. Skupina dětí do 18 let pod dozorem osoby starší 18 let s trvalým pobytem v obci - zdarma

4. Při pravidelných a plánovaných akcích cenu určuje obec Makotřasy

5. Malé fotbalové hřiště je k dispozici zdarma.

6. Platbu je možné provést předem:

 • na obecním úřadu v úředních hodinách
 • hotově správci hřiště
 • převodem na účet číslo 13829141/0100 s variabilním symbolem 3419.

Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé při provozování sportu. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.

Pokud se stane při sportovní činnosti jakékoliv poškození hřiště, je třeba tuto skutečnost ihned nahlásit správci hřiště a odpovědné osobě za obec Makotřasy.

Po ukončení sportovní činnosti celé hřiště zkontrolovat a uklidit.

REZERVACE

Kliknutím na rezervaci souhlasím s provozním řádem.

Objednáním rezervace souhlasím se zpracováním osobních údajů po dobu nejdéle 5 týdnů ode dne rezervace.

Do poznámky je třeba zadat obec trvalého pobytu.

Provozní řád

Pronájem sálu

Pronájem sálu

Rozpis sálu 06/2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 56.87 kB

Restaurace "Na návsi"

 "Na návsi" 

Otvírací doba:

pondělí - pátek

11,00 - 14,00

16,00 - 22,00

sobota - neděle

15,00 - 22,00

 

Jídelní lístek      15.07. - 19.07.2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 156.27 kB

 

 

 

Krámek - potraviny

           Otvírací doba:             pondělí - sobota

7,00 - 10,00

14,00 - 19,00

Neděle 

zavřeno

 

Termíny svozů odpadů

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4 5 6 7
8
9
10 11
12 13 14
15
16
17
18 19 20 21
22
23
24 25 26 27 28
29
30
31
1 2 3 4

Návštěva lékaře

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Partneři, svazky, projekty