Obsah

Vidimace a legalizace

Od ledna 2017 v úředních hodinách provádíme vidimaci (ověřování listin),  legalizaci (ověření podpisu)