Obsah

 

 

Název obce:

Makotřasy

Důvod a způsob založení:

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech.


Poplatky

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce

  • poplatky za odpad
  • poplatky ze psů
  • poplatky ze vstupného

 

Organizační struktura úřadu

  Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu 2014

 

      Procházka Bohumil               starosta 

     Chalupa Petr                          místostarosta  

     Zastupitelstvo

      Kympl Martin                     kontrolní výbor

      Truneček Jan                    finanční  výbor

      Trejbal Vladimír                komise životního prostředí

      Kozubek Aleš                    kulturní komise

      Štochl František               sportovní komise

     Zaměstnanci obce

      Milerová Hana                  Czech point

      Mottlová Alena                 účetní    

 

 

 

 

 

Obec Makotřasy byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakty:
Makotrasy  11

273 54 Lidice 

Tel. 312 253 525
fax: 312 253 531

e-mail: ou.makotrasy@volny.cz

IČO: 234 681


Úřední hodiny
 Obecní úřad

  • PO 13:00  -17:00
  • ST  13:00 -17:00
  • CT  09:00 -12:00 

Sběrný dvůr

  • SO 09:30 - 11:30;  15:00 - 17:00


Platby na účty úřadu

Obec  dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtů. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.
 

  • Číslo účtu: 13829141
  • bankovní spojení: 0100

 

 

  •