Obsah

Taneční kroužek Makostařeny

 

Již drahně let v Makotřasech působí taneční kroužek "Makostařeny"

pod vedením Dáši. Jedná se o spolek makotřaských žen, které si rády

zatancují pro svoje potěšení i pro pobavení druhých. Pořádají vystoupení

v rámci obecních kulturních akcí, jako například plesy, countrybály, atd.,

ale vystupují i mimo naši vesnici (Vinobraní u Boromejek v Praze, na masopustu

ve Středoklukách a pod.)

Scházejí se každý čtvrtek v podvečer (od 18,00 hodin) na sále OÚ.