Obsah

Vítání občánků

 

V roce 2019 připadá "Vítání občánků" na neděli  26. května!

 

Uzávěrka přihlášek je v pátek 5. dubna 2019!

 

Těšíme se na Vás!

 

Fotogalerie 2016

Fotogalerie 2017

Fotogalerie 2018

 

Vítání občánků v Makotřasech se koná vždy druhou květnovou neděli v daném roce.

 

Od října 2014 jsou znemožněny náhledy do centrálních registrů, což zásadně mění organizaci vítání občánků v obcích, kde mají tyto obřady dlouholetou tradici. Podle § 5 zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů, je nutný písemný souhlas občana se zpracováním jeho osobních údajů, včetně data narození dítěte.

 

Z tohoto důvodu žádáme rodiče o spolupráci. Pokud mají rodiče zájem po narození miminka  zúčastnit se slavnostního obřadu "Vítání občánků", je třeba vyplnit formulář "SOUHLAS se zasláním pozvánky na akci Vítání občánků" . Vyplněný formulář prosím doručte v úředních hodinách do kanceláře obecního úřadu (Makotřasy 11, 273 54 Lidice), nebo zašlete na email: ou.makotrasy@volny.cz  (v případě dotazů můžete kontaktovat také pana Aleše Kozubka na tel. 777 076 898). Následně rodiče obdrží na jimi uvedený kontakt pozvánku k účasti na slavnostním obřadu "Vítání občánků".