Obsah

Pronájem KD


Ceník pronájmu sálu KD na akce nepořádané OÚ Makotřasy

 

AKCE

CENA

Komerční (akce s organizováním za účelem zisku)

300 Kč/hod

Soukromá (akce za účelem soukromé oslavy)

200 Kč/hod 

Veřejná (akce pro veřejnost, bez organizování za účelem zisku)
vyjma akcí pro děti a sportovních akcí pro občany Makotřas

 100 Kč/hod

 

  • Pro možnost pronájmu je nutné podat na OÚ  Makotřasy žádost o pronájem sálu minimálně 30 kalendářních dnů před zahájením organizované akce.

  • V případě soukromé nebo veřejné akce lze podat na OÚ Makotřasy s žádostí o pronájem i žádost o příspěvěk od OÚ Makotřasy na pronájem sálu.